Anecta har agerat rådgivare åt ägarna av Clinicbuddy vid försäljningen till Main Capital


Main Capital förvärvar SaaS-baserade Clinicbuddy

Anecta har agerat rådgivare åt ägarna av Clinicbuddy i försäljningen till det nederländska PE-bolaget Main Capital med sitt portföljbolag Alfa eCare. Clinicbuddy är ett nischat SaaS-bolag inom e-hälsa som grundades 2006 med visionen att underlätta bokningsprocessen för privata hälsokliniker. Under årens gång har bolagets produkt- och tjänsteutbud utvidgats och idag erbjuder bolaget en bred portfölj av SaaS-lösningar till över 500 kunder. Bolaget har de senaste tre åren gjort en imponerande resa med organisk tillväxt i återkommande intäkter över 45% och en exceptionell lönsamhet. Genom plattformens skalbarhet och modulbaserade system har Clinicbuddy lyckats expandera internationellt och har i dagsläget kunder i nio länder.

Ny ägare för Clinicbuddy är det nederländska PE-bolaget Main Capital med ett uteslutande fokus på mjukvarubolag i Norden, DACH- och Benelux regionerna. Med sitt portföljbolag Alfa eCare ser Main Capital förvärvet som en viktig milstolpe i sin resa att bli ledande aktör inom e-hälsa i Norden.

Per Svalvik, VD Clinicbuddy kommenterar transaktionen:

Vi är otroligt nöjda att slutföra försäljningen till Main Capital och Alfa som har varit vår samarbetspartner i flera år. Tillsammans skapas synergier och möjligheter att fortsätta leverera efterfrågade digitala tjänster till den nordiska marknaden. Clinicbuddy har sedan en lång tid tillbaka mottagit konkret intresse från flertalet investmentbolag med olika typer av upplägg. Utan det genomgående stöd och den rådgivning vi fått av Anecta under processen hade vi aldrig funnit den situation där vi är idag med Main som ny ägare och ett upplägg som ger goda möjligheter till fortsatt accelererad tillväxt framöver.

Charly Zwemstra, Managing Partner Main Capital & Ordförande Alfa eCare kommenterar förvärvet:

Main investerade i Alfa eCare för att stödja bolaget i den framtida tillväxtfasen. Förvärvet av Clinicbuddy är ytterligare ett viktigt steg i Alfas långsiktiga strategiska arbete för att bli en ledande aktör inom e-hälsa i Norden. Tillsammans med Clinicbuddy kommer Alfa eCare generera ytterligare värde till sina slutkunder med en räckvidd till över 1 000 vårdaktörer inom både privat- och offentlig sektor samtidigt som man lägger grunden för framtida internationell framgång.

Anectas transaktionsteam bestod av ansvarig Partner Fredrik Ullberg, Eric Forsner och Anton Danielsson

Anecta kommenterar

Det har varit fantastiskt att jobba med ett så snabbt växande SaaS-bolag som Clinicbuddy. En organisk ARR-tillväxt om 45% senaste tre åren med en lönsamhet över 40% skapar naturligtvis ett stort intresse globalt, där Main Capital med sitt Alfa eCare blev ett naturligt val för Clinicbuddy. Förvärvet skapar nya möjligheter för tillväxt som ska bli spännande att följa framöver.

-Anton Danielsson, Analyst Anecta