scrolldown-icon

Vi skapar värde genom företagsöverlåtelser

Anecta är rådgivare inom företagstransaktioner och vår framgång bygger på
att vi har en bakgrund inom industrin. Vi har ett stort kontaktnät och
gedigen kunskap inom de marknader där vi verkar.

Nyheter

Lideta förvärvar Berga Läkarhus

Berga Läkarhus är en av de större primärvårdsverksamheterna i Helsingborgs tätort. Det är en mindre koncern med bolagen Berga Läkarhus och Centrumläkarna i Helsingborg, som omsätter ca 50 mkr och har drygt 13 000 listade patienter. Efter stadig tillväxt ville ägarna...

läs mer

Dibber förvärvar Heldagsskolan Rullen

Heldagsskolan Rullen AB är en grund- och gymnasiesärskola med förskoleklass. Rullen har ett eget fritidshem som komplement i omedelbar samverkan med skolan, som ligger i Solna. Skolans elever är flerfunktionshindrade på låg eller måttlig begåvningsnivå. Rullen...

läs mer
CASE

”Vi hade sökt ett kompletterande
varumärke och Oscar of Sweden blev den
perfekta matchningen”

Gunnar Kraft, vd för estländska AS Sangar

CASE

”Med starkt team, strukturerad process och omfattande kontaktnät hittade vi köparen som bäst kunde bedöma Swedfarms möjligheter och värden”

Johan Herslow, Aneca

CASE

”Jag är mycket nöjd med  Anectas insats.
De gav aldrig gav upp  trots  flera oväntade
motgångar i processen”

Birgitte Ek, grundare Blichergruppen

VÅRT TEAM

Låt några av landets
mest kunniga och erfarna
rådgivare hjälpa dig i mål

Stockholm:
Svärdvägen 3A
182 33 Danderyd

Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Malmö:
Adelgatan 6
211 22 Malmö

Göteborg:
Kungsportsavenyn 21 
411 36 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun