Anecta slutför ett framgångsrikt köpmandat efter att ha agerat rådgivare åt Diploma Plc i förvärvet av Simonsen & Weel

Anecta och Translink Corporate Finance International har agerat rådgivare åt det noterade brittiska life science-bolaget Diploma Healthcare Group i förvärvet av Simonsen & Weel, Sveriges och Danmarks ledande distributör av olika MedTech produkter.
Diploma Healthcare Group består av sju bolag med en sammanlagd omsättning om ca 2 miljarder SEK med en justerad rörelsemarginal på ca 20%. Simonsen & Weel har presterat en signifikant tillväxt senaste åren, och förväntas att bibehålla sin organiska tillväxt i Danmark samt inorganisk tillväxt i Sverige genom ett mindre tilläggsförvärv.

Anecta och Translink genomförde gedigen markandsscreening utifrån Diplomas efterfrågan under 2019. Av 10 identifierade kandidater på den danska marknaden fortsatte Diploma i diskussioner med fyra potentiella målbolag, vilket resulterade i förvärvet av Simonsen & Weel som uppfyllde alla de krav som Diploma framfört till Translink.

Vi vill tacka Translink för underlättande av Diplomas inträde i norra Europa. Henrik Schröder [Translink Danmark] var behjälplig i alla transaktionsprocessens faser. Stort tack till Translink Corporate Finance, vi ser fram emot många år av fortsatt tillväxt i regionen.

– Brett Valliant, Corporate Development Director, Diploma Healthcare Group.

Anectas transaktionsteam bestod av Per-Olof Eurell (Swe), Stuart Hands (UK) och Henrik Schrøder (DK)

Anecta kommenterar

Efter en omfattande screening i Norden och många interaktioner med högt kvalificerade potentiella målbolag valde Diploma att gå vidare i transaktionsprocessen med Simonsen & Weel. Translink Corporate Finance har återigen visat sin förmåga att utvärdera och arbeta med intresse av MedTech-bolag i regionen.

– Per-Olof Eurell, Partner