Ta hjälp av transaktionsrådgivare

Det är viktigt att anlita en transaktionsrådgivare vid företagsförsäljningar och -köp. Att värdera ett bud kan vara svårt när man går direkt mellan köpare och säljare utan att ha experter inom området vid sin sida. Genom att konkurrensutsätta processen kan man få en bra överblick och lätt hantera det bästa budet. Som köpare så får du en bättre och djupare insyn i företaget än du annars hade fått utan analytiker vid din sida.

En transaktionsrådgivare bistår genom hela processen. Eftersom varje affär är unik så krävs det en noggrann analys av företaget och dess marknadsandelar, värden, tillgångar med mera. Vid affärer över nationsgränser så krävs det att man har en bra insyn i regelverken som skiftar mellan länderna. Priset är bara en del av helheten och övriga villkor i överlåtelseavtalet är även de viktiga. Genom att använda sig av transaktionsrådgivare säkerställer man att alla beslut fattas på en stabil grund byggd på fakta.

Transaktionsrådgivare, hur ser processen ut?

 Ingen affär är den andra lik och en transaktionsrådgivare hjälper dig att navigera rätt inför både köp och försäljning.

  • Analysen består av att identifiera nyckelfaktorer inom hela verksamhetens område och innehåll. Här kan exempelvis nämnas skatteregler, värderingar och finansiella aspekter. Vi ser till att jämföra utifrån nationella förutsättningar men tar även hjälp av ett internationellt nätverk av specialister.
  • Med en bra analys i grunden så kan råd ges om bud och strategi, due diligence inom skatter och skattemässigt upplägg. Du får även råd och insikter om eventuella problem och hjälp att proaktivt undvika att de uppstår.
  • Preliminära slutsatser i tidigt skede gör att man undviker fallgropar och garanterar ett bra slutresultat. Med en transaktionsrådgivare bakom dig så har du råd och stöd under hela processen.

När allt är utrett så kan man formulera ett överlåtelseavtal som alla parter blir nöjda med och där varje punkt är väl förankrad i fakta och noggrant undersökt. Varje klausul gås igenom och dess effekter utreds grundligt. Ett lyckat slutresultat kräver ett bra genomförande från början till slut.

Vi hjälper dig att maximera transaktioner

Med en transaktionsrådgivare så får du ett strukturerat upplägg och kan maximera vinsterna både för säljare och köpare. Att kunna värdera och undersöka varje aspekt i affären kräver professionell kompetens och den värdeskapande effekten av detta är stor.

Exemplen är många där transaktionsrådgivare har hjälpt företag genom processen till lyckade resultat. Genom att utreda alla aspekter inför en affär så skapas värde för både säljare och köpare och garanterar ett lyckat resultat. Du behöver inte oroa dig för alla fallgropar inom skattejuridik, marknader och marknadsandelar, finansiella tillgångar och andra aspekter. Vill du veta mer om hur våra transaktionsrådgivare kan hjälpa dig, tveka inte att kontakta oss. Vårt team av specialister finns här för dig.