Anecta rådgivare till Theducation AB vid försäljningen till Tellusgruppen


Thea Privata Grundskolor (Theducation AB) har förvärvats av Tellusgruppen. Bolaget driver grundskolor i Stockholm och Linköping och omsätter ca 60 mkr.

Tellusgruppen är en skolkoncern som i våras börsnoterades på First North. Med förvärvet fördubblar Tellus­gruppen sin verksamhet inom grundskolan, från cirka 400 utbildningsplatser till sammanlagt runt 900 platser. I och med affären expanderar också Tellusgruppen till ett nytt län; Östergötland och tillväxtstaden Linköping.

I och med affären driver Tellusskolan två starka och efterfrågade varumärken; Thea och Robinson. Dessa två varumärken ska behålla och utveckla sina särdrag medan samordningsfördelar ska tas till vara, säger Tellusgruppens VD Bijan Fahimi.
Med den här affären ökar vi vår möjlighet att överträffa vårt tillväxtmål på 30 procent per år för 2021 och 2022.

Utöver två skolverksamheter har Theducation AB även ett vilande skoltillstånd i Stockholm. Tellusgruppen har ett bra nätverk bland fastighetsägare, vilket skapar möjlighet till ytterligare etableringar i Stockholm för skolkoncernen.

Anecta kommenterar

Vi är stolta att vi lyckades hitta en intressent som var beredd att hantera komplexa frågor om bygglov och skoltillstånd och se det underliggande värdet i Theducation AB.

- Per-Olof Eurell, Partner Anecta