Anecta rådgivare till ägaren av Siljan Schakt vid försäljningen till Infrea

Siljan Schakt Entreprenad AB verkar främst inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp och täktverksamhet samt innehar en av de större privata maskinparkerna i Dalarna.

Silja Schakt har en av de större privata maskinparkerna i Dalarna och driver därtill flera egna grus- och bergtäkter. Tjänsterna finns inom mark och anläggning samt vatten och avlopp. Nyckelgeografi är Dalarna, med säte i Orsa och verksamhetsområde i Mellansverige.

I Infrea får Siljan Schakt en långsiktig ägare som ger bolaget goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. Vi har en stolt historia med många fina, långa relationer till både kunder och medarbetare vilka ska vårdas och leva vidare även framåt. Infreas modell där bolaget och varumärket får finnas kvar med sin lokala förankring känns helt rätt för oss.

– Jan Arnesson, VD och ägare.

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Siljan Schakt passar fint in i vårt mål att bygga ett starkt infrastrukturföretag. Här får vi möjlighet att fortsätta förbättra ett redan välutvecklat företag, som är starkt på den lokala marknaden. Detta ger oss en plattform att expandera vidare från och inom denna region.

– Tony Andersson, VD Infrea.

Anectas transaktionsteam bestod av Partner Fredrik Ullberg och Managing partner Eric Forsner.

Anecta kommenterar

Detta har varit en process med mycket starkt industriellt intresse. Vi är stolta över förtroendet som Siljan Schakts ägare givit oss och samtidigt nöjda över den transaktion som vi slutligen nådde. Siljan Schakts är ett välrenommerat bolag inom sin sektor som kommer passa väl in i Infrea-koncernen.

– Fredrik Ullberg, Partner

Nu byter vi namn till Translink Corporate Finance

Vi har sedan flera år varit en del av Translink Corporate Finance. Nu tar vi steget fullt ut. Vi kommer även fortsättningsvis ha ett starkt lokalt fokus och engagemang. Den enda skillnaden är till det bättre. Med en starkare internationell förankring kommer vi att kunna ge våra lokala uppdragsgivare ännu bättre service och skapa ännu bättre affärer.

Välkommen till Translink Corporate Finance >>