Eitrium förvärvar Minitech AS

Svenska Eitrium förvärvar 100% av aktierna i Minitech AS


Eitrium har köpt samtliga aktier i Minitech AS och dess dotterbolag Minitech Sweden AB, en producent av medicinsk värmeutrustning som används i utomhusmiljöer och medicinska sammanhang. Säljarna kommer att fortsätta driva Minitech AS och Minitech Sweden AB för att försäkra att verksamheten och dess affärer fortsätter som vanligt.

Det norska Hamar-baserade företaget utvecklar och producerar medicinska värmehjälpmedel till olika institutioner och ortopediska kliniker inom både offentlig och privat sektor. Försäljning sker främst i Norge men även i andra nordiska länder. Produkterbjudandet består av värmereglerande klädesplagg som är certifierade enligt Medical Device Directive (MDD).

Minitech är en koncern med en stark ledning som verkar inom en stabil marknad med få konkurrenter som fokuserar på så kallad värmehjälpmedel. Bolaget är väldrivet och ägarna har tillsammans med de anställda haft en fantastisk resa. Vi övertar en verksamhet som står sig väl, där vi tänker fortsätta med den etablerade strategin. Jag ser fram emot Minitechs fortsatta utveckling med Eitrium som ägare.

– Per Brugge, VD på Eitrium.

Vi hade flera intressenter som var villiga att köpa företaget, men vi fick stort förtroende för Eitrium. Vi ser även att det finns stor potential att öka bolagets tillväxt med hjälp av en ny ägare. Bolaget kan växa genom att ta fler marknadsandelar i marknadssegment där bolaget ännu inte är aktivt.

– Kjetil Aasbakken, VD på Minitech.

Anecta kommenterar

Förvärvet av Minitech är Translinks andra affär med Eitrium för i år. Minitech är ett spännande bolag och det ska bli intressant att följa deras utvecklingen med Eitrium som ny ägare.

-Sebastian Süllmann