Anecta har agerat rådgivare åt det tillverkande bolaget Keymet Oy i Jakobstad


Anecta har agerat rådgivare åt ägarna av det finska tillverkande bolaget Keymet Oy i försäljningen till Eitrium.

Keymet är specialiserade på tunnplåtsbearbetning samt tillverkning av mekaniska komponenter och är en av marknadsledarna i Finland. Bolaget grundades 1986 och har sedan dess långvariga kundrelationer med internationella aktörer med högt ställda krav på de mekaniska komponenterna. Med hög teknisk kompentens levererar Keymet till den globala flygindustrin, elektronikindustrin och till viss del även läkemedelsindustrin.

Keymet är ett fantastiskt välskött och professionellt bolag, med en mycket kompetent och driven ledning. Man jobbar mot de mest krävande kunderna inom avancerade branscher såsom flygindustrin, vilket ställer de allra högsta krav på precision i tillverkningen och snäva toleranser.

– Per Brugge, Eitrium

Anledningen till att vi valde Eitrium är deras autonoma affärsmodell och att de investerar med ett långsiktigt perspektiv. Eitriums affärsmodell och värderingar går hand i hand med Keymets. Jag vill tacka Anecta och Translink för ett väldigt engagerade, inspirerande och lärorikt projekt. Anecta har agerat sakligt, lyhört och professionellt samt varit tillgängligliga för diskussioner dygnet runt.

– Janne Vähäkangas, Keymet

Anecta kommenterar

Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med Janne och övriga ägare på Keymet i försäljningen till Eitrium. Ett mycket välskött bolag som har haft en fantastisk resa senaste åren. Anecta ser fram emot att fortsätta följa utvecklingen tillsammans med sin nya ägare

-Anton Danielsson

Transaktionsteamet bestod av

Nu byter vi namn till Translink Corporate Finance

Vi har sedan flera år varit en del av Translink Corporate Finance. Nu tar vi steget fullt ut. Vi kommer även fortsättningsvis ha ett starkt lokalt fokus och engagemang. Den enda skillnaden är till det bättre. Med en starkare internationell förankring kommer vi att kunna ge våra lokala uppdragsgivare ännu bättre service och skapa ännu bättre affärer.

Välkommen till Translink Corporate Finance >>