Anecta har agerat rådgivare till Carelli Assistans vid försäljning till Atviva


Atviva förvärvar snabbväxande Carelli Assistans.

Carelli Assistans bedriver idag personlig assistans till barn och vuxna över hela Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Bolaget har de sista fem åren vuxit från i princip ingenting till en årsomsättning på nästan 250 mkr. En stor del av tillväxten har skett genom att vinna kommunala upphandlingar.

Carelli Assistans startades med grund i egna erfarenheter inom assistansbranschen.

Vi som startade företaget har lång erfarenhet inom assistansbolag. Vi tyckte att assistansbolagen saknade något i sitt arbetssätt. De på kontoret, assistenterna och kunderna, alla kände vi att det skulle bli bättre med mer personlighet och närhet. Vi var övertygade om att vi kunde göra det bättre själva och så föddes Carelli Assistans.

– Fredrik Carlsson, en av grundarna till Carelli Assistans.

Den snabba tillväxten som Carelli genomgått de senaste åren gjorde att ägarna kände att det fanns fördelar med att bli en del av en större koncern. Med Anecta som rådgivare inleddes en process där sju olika intressenter var involverade.

Vi hade vuxit och blivit så stora att nästa naturliga steg var att komma in i ett större sammanhang. Anecta drev en försäljningsprocess där vi fick möjlighet att utvärdera många olika alternativ. Med Atviva som ny ägare kände vi att vi kunde fortsätta att behålla vår kultur och identitet som Carelli Assistans. Möjligheten att återinvestera en del av köpeskillingen i Atviva upplevde vi också som attraktiv.

– Fredrik Carlsson, en av huvudägarna till Carelli Assistans och VD.

Atviva är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom vård- och omsorg. Bakom bolaget finns bland annat grundaren till börsnoterade Ambea och Atvexa. Förvärvet av Carelli Assistans var det första inom personlig assistans. Atviva har som ambition att vara en aktiv ägare i självständiga bolag som vill utvecklas på sina unika sätt inom sina respektive verksamhetsområden.

Per-Olof Eurell hos Anecta var rådgivare till säljarna.

Anecta kommenterar

I den här typen av processer tillför Anecta alltid ett värde genom att ge säljaren möjlighet att träffa olika köpare och utvärdera flera alternativ. Denna gång kunde vi också introducera en ny, tidigare okänd köpare.

- Per-Olof Eurell, Partner, Anecta