Caspar Hedman
Caspar Hedman
ANALYST

Efter att ha avslutat mina studier i ekonomi vid Lunds universitet så arbetade jag som aktieanalytiker där jag täckte små- och medelstora svenska börsbolag. Därefter arbetade jag som ECM-rådgivare för tillväxt- och techbolag. Jag tyckte om hur dynamiska och varierande transaktionsprocesser kunde vara, vilket ledde mig till Anecta där jag såg stora möjligheter att utvecklas och bidra till en nytänkande och kundnära M&A-rådgivare.