Sälja företag kräver kunskap

Att sälja ett företag kräver planering och bör göras enligt en noga utarbetad plan. Processen för en lyckad försäljning tar ungefär från sex månader upp till åtta månader. Genom att göra noggranna analyser och utförligt förarbete minimeras risken för oväntade händelser. Vi hjälper dig genom hela processen när du står inför att sälja ditt företag.

Genom att ha väl utarbetade arbetsprocesser och gedigen kunskap om företagsjuridik kan vi hjälpa dig att lyckas. Med våra experter vid din sida får du inte bara hjälp utan vi guidar dig steg för steg genom hela försäljningen, från det du börjat tänka på försäljning till tiden efter. Inga detaljer är för stora eller för små när vi arbetar med våra kunder. Vi har samlat olika kompetenser och experter hos oss vilket ger dig all förutsättning för en lyckad försäljning.

 Sälja företag, hitta rätt köpare

När vi hjälper dig att sälja ett företag arbetar vi metodiskt och hjälper dig att hitta rätt köpare. Genom att identifiera den bästa köparen blir affären mer lyckad för alla parter. Därför utgår vi från dessa frågor:

  1. Har du några önskemål kring hur företaget ska drivas och utvecklas i framtiden?
  2. Finns det någon köpare du helt vill utesluta?
  3. Är det viktigt att du får hela köpeskillingen vid försäljningen?
  4. Kan du tänka dig att stanna kvar som rådgivare en viss period efter försäljningen?
  5. Vilka planer finns för eventuella anställda?

Det kan finnas fördelar med att agera stöd och rådgivare åt köparen om du ska sälja ett företag, det kan öka värdet på företaget. Vi analyserar även tillsammans med dig när bästa tidpunkten är att sälja ditt företag. Hos oss får företag all nödvändig hjälp när det är dags att sälja. Du kan alltid kontakta oss för rådgivning och frågor.

 Vi hjälper dig att förbereda dig

Vi hjälper dig med att värdera företaget men även med hur du praktiskt förbereder dig. Genom att alla handlingar och dokument är i ordning ökar värdet på företaget. Några punkter som är extra viktiga är:

  • Försöka att minimera kostnaderna och ha budgeten i balans
  • Sammanställa företagets siffror och transaktioner som ökar förtroendet
  • Sammanställa vinster och redogörelser
  • Hjälpa med eventuella tvister och osålda lager

För att potentiella köpare ska känna sig trygga är det bra om det inte finns för mycket sekretess i samband med försäljningen. När du kan presentera alla siffror öppet och transparent kan du öka värdet på företaget. När det kommer till möte med potentiella köpare hjälper vi dig med nödvändiga granskningar, vid behov även sekretessavtal innan Letter of Intent är påskrivet. Vi hjälper även företag som vill sälja inom familjen. Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar på att sälja ett företag eller bara vill veta mer om processen.

Vi hjälper dig genom försäljningsprocessen

Nu byter vi namn till Translink Corporate Finance

Vi har sedan flera år varit en del av Translink Corporate Finance. Nu tar vi steget fullt ut. Vi kommer även fortsättningsvis ha ett starkt lokalt fokus och engagemang. Den enda skillnaden är till det bättre. Med en starkare internationell förankring kommer vi att kunna ge våra lokala uppdragsgivare ännu bättre service och skapa ännu bättre affärer.

Välkommen till Translink Corporate Finance >>