Företagsmäklare, experter på företagstransaktioner

Genom att anlita oss som företagsmäklare får du experter som hjälper dig genom försäljningen av ditt företag eller bolag. Vi har gedigen erfarenhet av stora och små försäljningar och kan även hjälpa till vid internationella transaktioner. När du anlitar oss får du en komplett service, från inledningsfasen med analyser till hjälp efter försäljningen. Vi arbetar även med onoterade bolag och är erfarna M&A-rådgivare.

Att sälja företag och bolag är ofta komplicerat och det finns många steg som ska genomföras, från projektledning till förhandling och överlåtelse. En företagsmäklare ser till att varje detalj är korrekt och bistår med vägledning under hela processen. Genom att vi hjälper dig att hitta rätt köpare blir affären lyckad. Hos oss får du personlig service och du får tillgång till ett nätverk av specialister.

Företagsmäklare med samlad expertis

Som säljare vet vi att du ställer höga krav på oss företagsmäklare, och det ska du göra. Vi har alla nödvändiga ansvarsförsäkringar och ser till att du får ut maximalt av försäljningen. Du får bland annat hjälp med:

  • Projektplanering där vi går igenom försäljningsprocessen
  • Noggrann analys av verksamheten för att identifiera rätt köpare
  • Hjälp att ta fram åtgärdsplaner för att maximera värdet
  • Informationsmaterial och sammanställning av prospekt
  • Kontakt med köpare
  • Förhandlingar och avtalsskrivningar
  • Övervakning av överlåtelseprocessen så den går korrekt till

Som företagsmäklare arbetar vi efter etiska riktlinjer och uppfyller alla krav på sekretess som kan behövas vid stora transaktioner. Allt för att skapa de allra bästa möjligheterna för en bra affärstransaktion. Vi arbetar alltid utifrån uppskatta krav och riktlinjer som ställs på god affärsetik. Vår målsättning är att du som säljare ska få alla dina krav uppfyllda och säkra högsta värdet för alla. När det kommer till förhandlingar är vi experter på att maximera värdet för alla inblandade. Med oss vid din sida kan du känna dig trygg med att allt går korrekt till.

Kontakta oss för information om processen

När du väljer oss företagsmäklare får du hjälp från första steget. Det vill säga vi hjälper dig att utvärdera bästa tidpunkten för försäljning. Vi har ett brett nätverk med experter som inkluderar strateger och finansiella köpare. Vårt arbetssätt genomsyras av engagemang, expertis och målmedvetenhet. Därför kan du som säljare känna dig trygg genom hela processen.

Vi företagsmäklare kombinerar lokalkännedom med internationella kontakter och kunskaper. Genom att ingå i många olika nätverk och samarbeten kan vi hjälpa dig att hitta rätt köpare oavsett dina krav. När du anlitar oss företagsmäklare som kan alla typer av bolag och företag kan vinsten maximeras för alla inblandade parter. Vi har som målsättning att det ska vara ditt livs affär. Därför ska du inte tveka att kontakta oss företagsmäklare om du har frågor kring försäljning av företag. Våra experter finns här för dig.

När du anlitar oss får du en komplett service, från inledningsfasen med analyser till hjälp efter försäljningen