Står du i begrepp att sälja ditt företag?


Anectas transaktionsteam hanterar hela spektrat av företagsöverlåtelserelaterad rådgivning.

Vi bistår dig gärna vid:

– Försäljning av ditt företag, hela eller delar av ditt företag
– Förvärv av företag
– Om du mottagit ett bud direkt från en köpare och vill konkurrensutsätta budet som du har mottagit
– Förvärva bolag utanför Sverige, genom Transklink har vi lokal kännedom om företag i mer än 30 länder

Med vår gedigna branschkunskap och förståelse för företagstransaktioner kan du känna dig trygg när du anlitar vårt transaktionsteam.

Ta gärna kontakt med någon av våra duktiga rådgivare

Anecta team