Fortsatt hög M&A aktivitet under Q1-Q2 2020

Anecta och Translink Corporate Finance ser en fortsatt hög M&A aktivitet trots den rådande pandemin under våren. Fram till maj har Anecta genomfört ett tiotal transaktioner i flertalet industrier, och har för närvarande nått ett högre totalt transaktionsvärde än föregående år.

Sektormässigt finns ett signifikant stort intresse inom e-handel och hosting med pågående transaktionsprocesser med rådgivning av Anecta. I Finland agerade våra finska Translink Corporate Finance kollegor rådgivare åt landets största e-handlare inom klockor och smycken, Keskisen Kello Oy, till A-lehdet Oy i början på maj. Bolaget omsätter ca 170 MSEK med en årlig historisk tillväxt om 70%. Vidare bistod Anecta med rådgivning till Miss Hosting i förvärvet av finska Euronics Oy, ett av Finlands mest lönsamma bolag i hostingbranschen med en EBITDA-marginal på +60%.