Anecta säljer Sveriges största äggkläckeri, Swedfarm, till investmentbolaget Storskogen

Anecta har agerat rådgivare åt Svensk Matfågel AB i försäljningen av Swedfarm, Sveriges största verksamhet för avel, kläckning och uppfödning av värphöns. Bolaget startade redan 1943 och har idag en stark ställning på den svenska marknaden. Swedfarms affärsvolym uppgick 2015 till 284 MSEK med en rörelsemarginal före avskrivningar om ca 20%.

För att bemöta en växande efterfrågan på den svenska marknaden och att säkra en ekonomisk stabil plattform för vidare tillväxt sökte Swedfarm en ny ägarstruktur och anlitade Anecta som rådgivare inför en transaktionsprocess. Den nya ägaren av verksamheten blev tillslut investmentbolaget Storskogen som idag består av 13 bolag med en sammanlagd om sättning om ca 1,2 miljarder SEK. De tidigare ägarna av Swedfarm kommer fortsatt att vara operativt engagerade i verksamheten för att driva bolagets framtida tillväxtstrategi.