Anecta rådgivare till Örnsbergs El, Tele & Data i försäljningen till Storskogen


Framgångsrikt elteknikbolag i Stor-Stockholm genomför ägarförändring för att möjliggöra fortsatt expansion och utvidga sin geografiska marknadsaktivitet

Anecta har projektlett en framgångsrik försäljning av det expansiva elteknikbolaget Örnsbergs El, Tele & Data AB. Bolaget är en ledande aktör av eltekniksinstallationer inom Stor-Stockholm som har ökat sin omsättning med 80% från 2016 till 2019 med en lönsamhet om drygt 20% senaste tre åren. I sin intensiva tillväxtresa sökte Örnsbergs en ny ägarförändring för att ta ytterligare ett kliv i storleksordningen och utmana större aktörerna på den regionala marknaden, vilket resulterade i en försäljning till Storskogen med rådgivning av Anecta.

Det känns fantastiskt kul att få presentera Örnsberg som vårt senaste tillskott. Bolaget är välskött, ledningen är framåtlutad och kundreferenserna är mycket goda. Bolaget är väl positionerat på marknaden med ett starkt erbjudande inom BMS och sakernas internet, IoT

– Thomas Larsson, segmentschef, Storskogen

För majoritetsägaren Mikael Partin har transaktionen blivit lyckad som ser fram emot ett fortsatt engagemang i Örnsbergs med Storskogen. Processen har hållit ett högt tempo med många intressenter som visade stort intresse för bolaget. Efter en intensiv fyramånadersperiod är Mikael Partin nöjd över processen och den nya ägaren.

Jag är tacksam och imponerad över arbetsprocessen från alla inblandade parter. Min önskan om en snabb men noggrann process har fullföljts av Anecta som har visat en genomgående professionalism och tillgänglighet under hela processen. Den tydliga rollfördelningen hos Anecta möjliggjorde det höga tempot som gör att vi fyra månader efter vårt första samtal har fullföljt försäljningen till Storskogen som har mött alla de initiala kriterier jag hade inför transaktionsprocessen. Jag riktar ett stort tack till det team på Anecta som arbetat med försäljningen och ger mina varmaste rekommendationer

– Mikael Partin, VD och ägare, Örnsbergs El, Tele & Data

Anectas transaktionsteam bestod av Fredrik Ullberg, Eric Forsner och Anton Danielsson.

Anecta kommenterar

Örnsbergs El, Tele & Data har genomgått en imponerade tillväxtresa senaste åren efter att entreprenören Mikael Partin gick in som ägare med en tydlig organisationsstyrning och proaktivt arbete inom offentlig sektor. Bolaget väckte stort intresse på köparsidan som till sist slutande med Storskogen som köpare. Vi på Anecta önskar Mikael med anställda och Storskogen fortsatt framgång med verksamheten.

Förvärvet är vår andra transaktion inom elteknik på kort tid där vi ser fortsatt intresse i en bransch med goda framtidsutsikter. Med tydlig påverkan av enskilda makrofaktorer står installationsbranschen inför utmaningar som med rätt vision och resurser kan omvandlas till tydliga hållbara konkurrensfördelar.

– Fredrik Ullberg, Partner, Anecta