Anecta agerar rådgivare i försäljningen av Suomen Ensiapukoulutus till Presto


Suomen Ensiapukoulutus är en finsk marknadsledande aktör inom utbildningar i första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt arbetsplatssäkerhet. Utbildningarna sker både fysiskt och online-baserat av instruktörer över hela Finland och under 2020 togs över 40 000 deltagare emot.

Tillsammans med Presto och Adelis Equity Partners kommer bolagen att bredda sin digitaliserade produktportfölj på de nordiska marknaderna. Anecta agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna av Bolaget som är nöjda att ha hittat en partner med en gemensam syn på branschens framtid och tydliga synergier med verksamheterna.

Vi fortsätter vår tillväxtresa i Norden genom förvärv och att Suomen Ensiapukoulutus nu blir en del av Presto är ett naturligt steg för att stärka vårt erbjudande på den finska marknaden. Finland är en viktig marknad för att vara tillgängliga för våra kunder över hela Norden med ett brett erbjudande

– Filip Bjurström, VD, Presto Group

Som ledande aktör inom digitala tjänster i branschen ville vi hitta en partner som ser samma tillväxtpotential på utländska marknader. Genom Anecta blev vi introducerade till Presto som vi tidigt förstod hade samma syn på hur vi ska upprätthålla vår ledande position i Finland samtidigt som att ta marknadsandelar utomlands.

– Tero Roivainen, VD och delägare, Suomen Ensiapukoulutus

Transaktionsteamet bestod av Partner Fredrik Ullberg, Partner Pontus Backlund och Analytiker Liina-Johanna Leeve.

 

Anecta kommenterar

IT-sektorn har i många fall gynnats av den snabba digitaliserade omställningen under Covid-19, vilket vi på Anecta ser som en fortsatt trend även när samhället öppnar upp efter tidigare restriktioner. Vi märker av en fortsatt hög efterfrågan på IT-relaterade bolag från både finansiella och industriella köpare.

- Fredrik Ullberg, Partner Anecta