Anecta har agerat rådgivare i försäljningen av finska Safedo till Presto


Presto, backade av Private Equity-bolaget Adelis Equity Partners, förvärvar 100% av aktierna i finska Safedo

Safedo är Finlands ledande leverantör av hjärtstartare. Företaget har en egen innovativ produktlinje för första hjälpen-stationer och första hjälpen-förpackningar samt stark kunskap om första hjälpen och säkerhetsutbildningar.

Vårt mål är att stärka kunskaperna om livräddande insatser och ett tryggt brandskydd. Safedos långt utvecklade utbud av första hjälpen-produkter och starka ställning som expert på första hjälpen-beredskap på de finländska arbetsplatserna ger oss möjligheter att ytterligare bredda våra tjänster i Finland och överallt i Norden.

– Filip Bjurström, Koncernchef på Presto

Presto, Nordens största brandskydds- och säkerhetsutbildningsföretag, stärker genom förvärvet av Safedo sin närvaro i Finland och utökar Prestos service- och produktutbud samt breddar utbildningen av kundernas säkerhetskunskaper ytterligare. Detta är Prestos fjärde förvärv inom detta segment i Finland under de senaste tolv månaderna och de är nu marknadsledare i Finland.

Tillsammans med Presto kan vi erbjuda våra kunder ett betydligt mer omfattande utbud av olika säkerhetsutbildningar i hela Finland. Utbildning utgör en väsentlig del av företagens riskhantering. Förebyggande av olycksfall förbättrar arbetssäkerheten och ger kostnadsbesparingar. Som en del av Prestokoncernen har vi också mer resurser att utveckla vårt täckande utbud av första hjälpen-produkter för den finska och nordiska marknaden

– Marko Parviainen, Grundare och VD för Safedo

Anecta kommenterar

Transaktionen mellan Presto och Safedo visar på vårt nära samarbete med Finland och potentialen i cross-border affärer inom Norden.

-Sebastian Süllmann,