Anecta har agerat rådgivare åt Miss Group vid förvärvet av Stockholmsbaserade Cloudnet


Anecta har agerat finansiell och strategisk rådgivare till Miss Group vid deras andra förvärv för 2022. Förvärvet av Cloudnet är en återkomst för Miss Group till den svenska M&A-marknaden

Miss Group har förvärvat web hosting-företaget Cloudnet, Sveriges största managed hosting-företag specialiserat på operativsystemet Linux. Cloudnet ger för närvarande service åt cirka 500 SME-kunder främst lokaliserade i Sverige. Förvärvet av Cloudnet tar det totala antalet förvärv som Anecta har genomfört tillsammans med Miss Group sedan 2018 till 18 stycken. Miss Groups ambitiösa tillväxtplan har gett resultat då proformaintäkterna för 2021 nådde 66 miljoner euro med en EBITDA-marginal om 43%. Med stark organisk tillväxt och framtida förvärv räknar koncernen med att nå 100 miljoner euro i omsättning och EBITDA-marginal om 45% inom de kommande 12 månaderna.

Med huvudkontor i Stockholm grundades Cloudnet 2010 av Magnus och Anders. Grundarna kommer båda att lämna verksamheten efter förvärvet och den dagliga driften övergå till Miss Groups befintliga ledningsgrupp i Sverige.

Cloudnet har etablerat ett fantastiskt rykte på den svenska marknaden, inte bara för sin kunskapsbas och expertis utan också för sitt kundserviceledda förhållningssätt för att stödja små och medelstora kunder i takt med att deras verksamhet växer. Detta är ett tillvägagångssätt som resonerar med Miss Groups egen kundserviceorienterade modell, där Cloudnets expertis kommer att komplettera vårt erbjudande. Som en del av Miss Group kommer Cloudnet att ha full tillgång till vårt internationella nätverk av teknisk expertis, samt ett ledande utbud av produkter och tjänster att erbjuda sina kunder.

– Fredrik Björklund, medgrundare och VD för Miss Group

Detta är en fantastisk möjlighet att stärka Cloudnets erbjudande vad gäller både kundservice och vilka typer av produkter Cloudnet kan leverera. Vi är glada över att se hur lika de båda företagens passion för att ge vansinnigt bra kundsupport är, så vi är säkra på att detta kommer att ytterligare förbättra upplevelsen för våra befintliga och framtida kunder.

– Anders och Magnus, grundare av Cloudnet

Miss Group grundades 2014 och är en internationell web hosting-koncern som erbjuder en rad hosting-relaterade tjänster. Per den sista mars 2022 har Miss Group förvärvat över 700,000 kundkonton och har anställda som arbetar från tre olika kontinenter. Miss Group är nu ett hem för över 30 premiummärken vilket gör det till en av de snabbast växande web hosting-koncernerna i världen. Majoriteten av Miss Group ägs av Perwyn, en internationell Private Equity- och Growth Equity-investerare.

Anecta kommenterar

Vi är oerhört tacksamma för det fortsatta förtroendet att hjälpa Miss Group att bygga en av världens snabbast växande web hosting-koncerner. Förvärvet av Cloudnet är vår artonde transaktion tillsammans med Miss Group.

Cloudnet har lyckats bli marknadsledande inom sin nisch av managed hosting och med Miss Group som ny ägare finns alla förutsättningar för en fortsatt tillväxtresa tillsammans.

-Sebastian Süllmann

Transaktionsteamet bestod av

Miss Group förvärvar Cloudnet