Anecta rådgivare till Helleborusskolan vid försäljningen till Cedergrenska


Cedergrenska har förvärvat 100 % av aktierna i Helleborusskolan Täby AB samt Helleborusskolan Österåker AB från grundaren Lotta Curbo. Lotta kommer fortsätta utveckla verksamheten på samma sätt som tidigare, med stöd från Cedergrenska och kommer även stödja Cedergrenskas andra verksamheter i deras framtida elevhälsoprocess.

Helleborusskolan är en grundskola F-9 för normalbegåvade elever inom autismspektrumet och med diagnoser inom till exempelvis ADHD. Helleborusskolan omsätter drygt 100 MSEK, har 120 anställda, 420 elever i åldrarna 6 till 15 år och ett stort antal elever i kö.

Lotta Curbo, grundare och huvudman för Helleborusskolan, kommenterar:

Vi är så oändligt stolta över vad vi åstadkommit så här långt och att vi nu hittat en partner som kan stötta oss i att ta Helleborus nästa steg i vår utveckling. Behovet av vår verksamhet är enormt och jag tror vi kommer kunna erbjuda ännu bättre utbildning med stöd kring organisation och andra delar. Därmed får vi ännu bättre möjligheter att ägna oss helt åt vårt uppdrag; att hjälpa våra elever att nå grundskolans kunskapskrav, utveckla sin självkännedom och i slutändan gå ut i samhället som unga vuxna med möjligheter att få ta del av ett meningsfullt arbetsliv.

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Bolaget är börsnoterat på First North.

Anecta kommenterar

Vi hade flera intressenter med i den här processen. De som i slutändan var mest angelägna att förvärva detta kvalitetsbolag och gick vidare i två budgivningsronder var inte de som vi på förhand hade trott. Så kan det bli även när vi känner marknadsaktörerna väl.

- Per-Olof Eurell, Partner Anecta