Anecta har agerat rådgivare till Säkra Fastigheter vid försäljningen till Assemblin


Säkra Fastigheter med bas i Upplands Väsby är en helhetsleverantör inom säkerhet som sedan starten 2011 ständigt blivit en allt större aktör på marknaden samtidigt som bolaget lyckats bibehålla sin goda lönsamhet runt 30%. Bolaget erbjuder tjänster inom larm, lås, passagesystem, kameraövervakning, brandalarm, nödljusbelysning, integrerade system, fastighetssystem, porttelefoni, dörrautomatiker samt informations- och bokningssystem. Bland kunderna finns flera bostadsbolag, företag, byggbolag och bostadsrättsföreningar.

Fredrik Allthin, VD och chef för affärsområde Assemblin El:

Vi upplever en ökad efterfrågan på säkerhetslösningar. Säkra Fastigheter är ett välskött och lönsamt bolag med stort kundfokus och hög servicegrad, och vi bedömer potentialen för tillväxt som stor. De har också en hög andel löpande serviceavtal vilket ger förutsägbarhet och stabilitet. Det är med stor glädje vi kan välkomna Säkra fastigheters medarbetare och kunder till Assemblinfamiljen.

Björn Brovall, Ägare och VD för Säkra Fastigheter:

Vi är mycket stolta över den verksamhet vi har byggt upp och kommer att fortsätta att driva bolaget på det sätt vi gör idag, men det ska bli spännande att få bli en del av ett större sammanhang. Processen har varit väldigt smidig med högt tempo och det känns bra att få igenom detta. Anecta har gjort ett fantastiskt jobb med att driva processen framåt och ständigt varit närvarande under hela processen

Anecta kommenterar

Det har varit spännande att få ha arbetat med ett så välskött och lönsamt bolag som Säkra Fastigheter i sin försäljning till Assemblin. Säkerhetsbranschen står inför stora möjligheter att bredda sin affär där vi ser ett fortsatt stort intresse framåt. Vi ser fram emot att följa bolagets utveckling tillsammans med Assemblin som ny ägare.

 – Anton Danielsson

Transaktionsteamet bestod av

Assemblin förvärvar Säkra Fastigheter