Anecta har agerat rådgivare till Bmore & IT Finansiering i Väst AB vid försäljningen till Qlosr Group


Qlosr Group AB (publ) förvärvar samtliga aktier i det Göteborgsbaserade IT-bolaget Bmore IT AB och IT Finansiering i Väst AB.

Bmore IT, verksamma inom IT-teknik, digitala presentationslösningar samt IT-volymleveranser, har en stark ställning och god kompetens inom offentliga upphandlingar vilket har resulterat i långa avtal med flera kunder inom den offentliga sektorn.

I förvärvet av Bmore IT AB ingår även att förvärva systerbolaget IT Finansiering i Väst AB. Bolaget är Bmore IT:s finansbolag och tillhandahåller diverse finansieringslösningar.

Med förvärvet av samtliga aktier i Bmore IT och IT Finansiering stärker Qlosr Group sin möjlighet att kraftigt växa sina prenumerationsintäkter inom den publika sektorn i hela landet. Transaktionen innebär också att Qlosr Group kan accelerera bearbetningen av SME-marknaden och friskolor i västra Sverige och växa prenumerationsaffären i regionen.

Det som är extra roligt med det här förvärvet är att vi får in ett riktigt bra tillskott i managementledet där Bmore IT:s ledningsfunktioner kompletterar Qlosr Group:s befintliga ledning på ett mycket bra sätt

– Jonas Norberg VD Qlosr Group AB.

Vi har länge sett potential i att växa vår affär med våra befintliga kunder och kunna jobba mer nationellt vilket nu blir möjligt

– Mats Blomdahl, CEO Bmore IT

Transaktionsteamet bestod av Managing partner Eric Forsner, Partner Fredrik Ullberg, Associate Anton Danielsson, Analyst Hannes Hedberg 

Anecta kommenterar

Vi är stolta att fått förtroendet att hitta ny ägare till bolagen. Nu tar Qlosr över stafettpinnen och tillsammans med ledningen i förvärvade bolagen inleda en ny tillväxtfas

- Eric Forsner, Managing partner Anecta

Nu byter vi namn till Translink Corporate Finance

Vi har sedan flera år varit en del av Translink Corporate Finance. Nu tar vi steget fullt ut. Vi kommer även fortsättningsvis ha ett starkt lokalt fokus och engagemang. Den enda skillnaden är till det bättre. Med en starkare internationell förankring kommer vi att kunna ge våra lokala uppdragsgivare ännu bättre service och skapa ännu bättre affärer.

Välkommen till Translink Corporate Finance >>