Anecta har agerat rådgivare till aktieägarna av All Seasons Energy vid försäljningen till Aira


Anecta har agerat finansiell och strategisk rådgivare åt det brittiska bolaget All Seasons Energy vid försäljningen till investeringsbolaget Vargas portföljbolag Aira.

All Seasons Energy är en solpanels- och luftvärmepumpsinstallatör med säte i Sheffield, England. Företaget har gedigen erfarenhet inom förnybar energi och energisparande. All Seasons Energy är erkända som en av Storbritanniens mest pålitliga aktörer inom installation av solpaneler, luftvärmepumpar och isoleringsåtgärder för hushåll och företagare.

Aira grundades 2022 av hållbarhetsinvesteraren Vargas Holding. Det skandinaviska ursprunget genomsyrar varumärket och dess löfte om att förbättra uppvärmningen för hushåll, en sektor som är den tredje största förorenaren av CO2 i Europa. Aira levererar innovativ och prisvärd ren energiteknik med syfte att accelerera elektrifieringen av hushållens uppvärmning, vilket minskar CO2-utsläppen med 75–100%, beroende på elens källa.

Anecta kommenterar

Försäljningen av All Seasons Energy till Aira är ännu en transaktion som speglar styrkan av Translinks globala räckvidd med lokal förankring. Vi ser fram emot att följa utvecklingen av All Seasons Energy som en del av Aira i den paneuropeiska expansionen.

Anton Danielsson, Director Anecta