Filippa Ullman
OFFICE MANAGER

Om Filippa

Jag började på Anecta september 2023 efter avslutade studier och en tid som ekonomihandläggare på ett konsultbolag. På Anecta ansvarar jag för kontoret samt generell administration.

Nu byter vi namn till Translink Corporate Finance

Vi har sedan flera år varit en del av Translink Corporate Finance. Nu tar vi steget fullt ut. Vi kommer även fortsättningsvis ha ett starkt lokalt fokus och engagemang. Den enda skillnaden är till det bättre. Med en starkare internationell förankring kommer vi att kunna ge våra lokala uppdragsgivare ännu bättre service och skapa ännu bättre affärer.

Välkommen till Translink Corporate Finance >>