Filip Fröjd
ANALYST

Om Filip

Under första delen av hösten 2023 genomförde jag ett internship hos Translink Corporate Finance, och i november började jag min anställning som analytiker.
Före min tid på Translink avslutade jag en masterexamen i finans vid Handelshögskolan i Stockholm. Jag har parallellt med min studietid skaffat mig erfarenhet från områden så som asset management, start-up och fastighetsbranschen.