En fråga som från tid till annan dyker upp är varför man ska använda en transaktionsrådgivare eller företagsmäklare som kostar en massa pengar när man säljer sitt företag. Här är några uppenbara anledningar:

1. För att få en högre köpeskilling
Det finns tydlig statistik som belägger att köpeskillingen blir högre i en konkurrensutsatt försäljningsprocess. En företagsmäklare skapar ett värde som är större än den egna kostnaden.

2. För att utvärdera alternativ
När ägaren väljer att sälja till en specifik köpare väljer den också att inte sälja till andra möjliga köpare. Om ägaren har träffat dessa och kanske rent av fått bud från dem kan ägaren känna sig trygg i att ha valt den bästa köparen.

3. För att få trygghet
En entreprenör som säljer sitt livsverk gör bara det en gång i livet. Företagsmäklare jobbar med olika försäljningsprocesser varje dag. Därför finns en kunskap och erfarenhet som inte nog kan värdesättas i den här typen av mycket komplexa affärer med olika möjliga upplägg och avtalskonstruktioner.

4. För att hitta rätt köpare
Ibland är de potentiella köparna uppenbara, men många gånger har företagsmäklaren via sitt kontaktnät en tillgång till riskkapitalbolag, investerare och affärsänglar som är okända för entreprenörer.

5. För att frigöra egen tid
Genom att anlita en extern rådgivare kan företagsledningen fortsätta att fokusera på kärnverksamheten. En försäljningsprocess tar mycket tid och resurser i anspråk.