Anecta anordnar regelbundet seminarier kring företagsöverlåtelser. Syftet är att ge relevant information om värderingar av onoterade företag och transaktionsprocesser. Den 16 oktober hade Anecta tillsammans med Advokatfirman Lindahl ett sådant seminarium i Örebro. Intresset var så stort att det fick hållas i en annan lokal än ursprungligen planerat.

Detta var det sjunde seminariet om värdeskapande genom företagsöverlåtelser som Anecta höll i år. Tidigare seminarier har hållits i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Nässjö, Uppsala och Västerås.