Anecta var rådgivare till ägarna i Trust Security AB och dotterbolaget AB Västsvenska låsmontage vid försäljningen av aktierna till Great Security Holdning AB. De gamla ägarna kommer att arbeta kvar i bolagen och går även in som delägare i Great Security.

Anectas team vid denna transaktion har varit Eric Forsner och Fredrik Ullberg