Transaktioner

Anecta agerar rådgivare vid såväl nationella som internationella transaktioner. Idag är det inte ovanligt att säljare och köpare befinner sig i olika länder. Vi ser Norden som vår hemmamarknad men vi genomför även sälj- och köpuppdrag på internationell nivå.


DYKERI OCH SJÖENTREPRENAD

Storskogen förvärvar Svenska Tungdykargruppen

Svenska Tungdykargruppen är ett av landets ledande bolag inom dykeri och anläggningsarbeten i marina miljöer. Kunderna finns inom fastighet, kommunala och privata hamnar samt inom vattenkraftindustrin. Storskogen är en privatägd företagsgrupp med små och mellanstora företag och har idag en bolagsportfölj om 49 affärsenheter. Som grund för förvärvet från säljarsidan ligger betydande synergier både vad avser inköpseffektivisering, administrativt stöd inom ekonomi och HR samt förstärkt marknadsföring av gemensamma projekt mot större kunder. Tungdykargruppen kommer att ingå i segmentet Entreprenad och Infrastruktur . 

MOBILRESERVDELAR

Verdane Capital förvärvar Spares Nordic

Spares är en av nordens ledande distributörer av reservdelar och accessoarer till smartphones och surfplattor. Med ett gränsöverskridande nätverk levererar företaget originaldelar och tillbehör för flertalet av världens stora varumärken till reparatörer på den nordiska marknaden. Verdane är ett venture capital-bolag med fokus på teknikbaserade tillväxtbolag i norra Europa. Spares hade före förvärvet haft en stark utveckling och tillväxt under kort tid och kompletterade förvärv som Verdane genomfört under året.

SÄKERHET

Prosero Security förvärvar Lövestad Larmcentral

Lövestad är en rikstäckande larmcentral som tar emot alla larmformat som erbjuds på marknaden och har som huvudsaklig uppgift att motta och förmedla inbrottslarm samt telefontjänster till externa företag. Lövestads verksamhet har sett en stark utveckling under en längre period då man ökat i tillväxt och upprätthållit sin lönsamhet. Prosero ägs av venture capital-bolaget Valedo och är en säkerhetskoncern som i nutid har haft en snabb tillväxt genom flertalet förvärv. Förvärvet av Lövestad grundas i tydliga synergierna som matchar med Proseros frammarsch i branschen.

MJUKVARA

Visma förvärvar finska Pappila Penkkala Group Oy (PPG)

PPG, grundat i Åbo 1993 med ca 80 anställda, är en ledande aktör inom affärsprocessautomation för företagens order-to-cash process som inbegriper integrering av flera processer för betalningar, redovisning och orderhantering. Outsourcing av administrativa och finansiella processer (BPO) växer snabbt och genom förvärvet breddar Visma sitt erbjudande och fördjupar närvaron på den finska marknaden.

Skola

Pysslingen förvärvar förskolan Kastanjelunden i Bromma

Förskolan Kastanjelunden drivs sedan juli 2008 i privat regi efter att ha startats och drivits några år i kommunal regi. Kastanjelunden har 8 avdelningar och totalt 112 inskrivna barn. Verksamheten bedrivs i en byggnad av särskilt kulturhistorisk intresse i Beckomberga, Bromma.

Inför ett kommande generationsskifte kontaktade ägarna Anecta för att leda processen med att hitta en ny långsiktig ägare. Valet föll på Pysslingen som länge velat etablera sig starkare i Bromma.

Pysslingen var först i Sverige med att driva fristående förskolor. Företaget startade 1984. Idag driver man över 150 förskolor runt om i Sverige. Sedan 2011 ingår Pysslingen i AcadeMedia-koncernen. AcadeMedia är Nordens största privata utbildningsanordnare och omsätter över 9 miljarder kronor.
.

HOSTING OCH DOMÄN

Brittiska Miss Hosting förvärvar Hemsida24Group

Miss Hosting som är en del av Miss Group har förvärvat Hemsida 24 med Anecta Translik som ansvarig rådgivare å köparens vägnar. Miss Group är ett internationellt cloud-baserat webbhotell med säte i Storbritannien som erbjuder hostingrelaterade tjänster som webbhotell, domänregistrering, domänauktion, VPS, dedikerade servrar, sitebuilder, etc. Hemsida24 erbjuder ett internetbaserat verktyg för att skapa hemsidor och e-butiker. Vid tillträdesdagen använde fler än 14 000 svenska företag hemsideverktyget för att bygga, administrera och anpassa sina hemsidor. Förvärvet grundas i tydliga synergier och effektiva tillväxtmöjligheter.

Fjäderfäutrustning

Storskogen Utveckling förvärvar Swedfarm

Storskogen Utveckling förvärvat samtliga aktier i Swedfarm AB från tidigare ägaren Svensk Matfågel AB.
Svensk Matfågel AB ägs av Peter, Robert och Sofia Möller. Swedfarm AB bedriver avel, kläckning och uppfödning av värphöns samt erbjuder kompletta anläggningar för ägg- och slaktkycklingproduktion. Storskogen Utveckling AB är en långsiktig ägarpartner, som utvecklar sina verksamheter med målsättningen att etablera en stabil omsättnings- och vinsttillväxt över tid. Storskogen Utveckling som är privatägt, består i dagsläget av 13 bolag med en sammanlagd omsättning om ca 1,2 miljarder.

Omsorgsföretag

Nytida förvärvar Ekbacka

Nytida har förvärvat Ekbacka, ett särskilt boende i Urshult i Småland som vänder sig till personer med psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. Ekbacka är beläget i nära anslutning till Nytidas befintliga verksamhet Trehörna i Urshult. Ekbacka har 40 platser för personer med psykiska och sociala funktionsnedsättningar, i vissa fall i kombination med missbruksproblematik.  Ekbacka har ett 30-tal medarbetare, grundades 1981 och har fram till Nytidas förvärv ägts av Thomas Johansson. Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller att ge stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Nytida har ca 400 verksamheter runt om i landet och ca 7 000 medarbetare. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea som erbjuder äldreomsorg, boendestöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Partihandel

Cefour Wine & Beverage Partihandel (publ) förvärvar Vinfabriken Sverige

Vinfabriken Sverige AB säljer egenutvecklade och importerade vin- och spritprodukter samt alkoholfria drycker. Vinfabriken är ett välkänt varumärke med en ekologisk och miljövänlig profil där produktionen baseras på svenska råvaror samt noga utvalda vin-, sprit- och ciderprodukter från samarbetspartners runt om i världen. Cefour Wine & Beverage AB (publ) säljer och distribuerar vin och andra lämpliga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsglas av splitterfri, återvinningsbar plast.

Städ- och hygienartiklar

Pac-Production Sweden (PAC) förvärvar City Papper

Pac är en av Nordens ledande leverantörer av engångs- och förbrukningsartiklar till restauranger, hotell, dagligvarubutiker, fackhandel och offentlig sektor. City Papper omsätter ca 130 MSEK med lager och butiker i Stockholm och i Uppsala är en ledande leverantör av förbrukningsmaterial till städ och industrisektorn. Koncernen som ägs av Förvaltningsbolaget Västerstaden AB, räknar med god tillväxt under 2016. ”Vi ser att företagen kompletterar varandra sortimentsmässigt och att kulturerna i bägge företagen attraheras av varandra”, säger Martin Mivér, VD för PAC.

Trävaror

Okome Träindustri förvärvas av Derome Timber

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri och med förvärvet av AB Okome Träindustri befäster man den positionen ytterligare. AB Okome Träindustri grundades 1928 av Gottfrid Dahlberg och har sedan dess drivits som ett familjeföretag, nu i tredje generationen. Det är en modern och välskött anläggning, företaget har kontinuerligt investerat och effektiviserat verksamheten. Produktionen är idag 45 000 m3 sågad vara per år. Derome Timber kommer att driva verksamheten vidare från och med 1 januari under varumärket Derome.

KONSUMENTVAROR

Oscar of Sweden förvärvas av AS Sangar

Det svenska modeföretaget Oscar of Sweden säljs i en inkråmsaffär till estniska AS Sangar. Oscar of Sweden har en mer än 60-årig historia och är idag kända för design av skjortor i hög kvalitet. I och med förvärvet bildar köparen ett nytt dotterbolag i Sverige som tar över hela verksamheten i Oscar of Sweden, liksom bolagsnamnet.

Kontorsvaror och IT-tjänster

Office Management gör strategiskt förvärv i Finland

Anecta bistår Office Management i förvärvet av Bitify Oy, ett finskt bolag inom IT-outsourcing. Office Management är en helhetsleverantör inom IT, kommunikation och kontor i SMB-segmentet i Sverige med över 7500 kunder och 320 anställda. Priveq är bolagets huvudägare sedan 2012. Bitify, som är baserat i Espoo, är en IT-leverantör som erbjuder outsourcing av IT och andra relaterade kontorsfunktioner till små och medelstora företag. I tjänsteerbjudandet ingår, förutom IT-drift och support, även tjänster som telefoni, molnlösningar och hårdvara. Genom affären kommer Bitify kunna erbjuda sina kunder ett komplettare erbjudande i en allt mer konkurrensutsatt marknad, samtidigt som Office Management expanderar på nordisk nivå.

Säkerhet

Top on Top förvärvar Axlås och Solidlås

Det anrika Örebro-baserade familjeföretaget Top on Top utökar nu sin säkerhetsverksamhet genom förvärv av Axlås AB och AB Solidlås. Säljare är Peter Karlsson Lås och Säkerhets Holding AB. Med förvärvet av Axlås och Solidlås har Top on Top sex lås & larm -butiker i Stockholm och en i Södertälje. Verksamheterna i Stockholmsområdet har nu 65 anställda och omsätter tillsammans drygt 90 miljoner kronor. På riksbasis finns koncernens säkerhetsverksamhet förutom i Stockholm och i Södertälje, på orterna Karlstad, Karlskoga, Arvika, Skara, Höör och Örebro.

Skärande bearbetning

Turnmill förvärvar Finspångs Finmekaniska

Finspångs Finmekaniska grundades av Hans Karlströms far 1954 och har en mer än 60-årig historia där Hans tog över som ägare och VD 1989. Företaget, med dryga 30-talet anställda, är en komplett leverantör av högkvalitativa mekaniska produkter i korta serier. Man har en avancerad, hög kompetens och moderna lokaler i Finspång. I och med förvärvet och ett samgående med KWD Group AB i Nyköping bildar köparen en stark industriell plattform för fortsatt tillväxt genom att positionera sig med kapabilitet och flexibilitet inom skärande bearbetning.

Vårdföretag

Familjeläkarna i Saltsjöbaden förvärvar Vaxholms Vårdcentral

Vaxholms Vårdcentral är den enda vårdcentralen i Vaxholms kommun. Verksamheten består av husläkarmottagning, BVC och psykologmottagning. Den har knappt 10 000 listade patienter, vilket motsvarar ca 85 % av Vaxholms befolkning.

2008 tog personalen över verksamheten som ägare från Stockholms Läns Landsting. Under våren 2016 kontaktade ägarna Anecta för att få hjälp att hitta en ny ägarstuktur. Man kände att man ville bli del av en större organisation och få en tydligare huvudägare. Försäljningsprocessen ledde till att bolaget i september förvärvades av Familjeläkarna i Saltsjöbaden.

Familjeläkarna i Saltsjöbaden startades 2007 av Stefan och Maria Amér. Företaget har sedan successivt vuxit. Familjeläkarna finns idag i Uppsala, Bålsta, Husby och Saltsjöbaden samt ombesörjer läkarinsatserna vid ett sjuttiotal äldreboenden runt om i Stockholm. Det gör att man har en storlek där man inte är så sårbar som när man bara driver en vårdcentral.  Familjeläkarna omsätter idag ca 150 mkr.

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm