Ragnhild Forsner

AFFÄRSSTÖD


Ragnhild har tidigare arbetat som VD- och chefssekreterare, assistent och ekonom inom bland annat energisektorn. På Anecta jobbar Ragnhild med administration och ansvarar för Stockholmskontoret.


KONTAKTA RAGNHILD FORSNER

Telefon: 08-410 426 40
Mobil: 073-85378 19
Epost: ragnhild.forsner@anecta.se

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Malmö:
Adelgatan 6
211 22 Malmö

Göteborg:
Kungsportsavenyn 21 
411 36 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun