Per-Olof Eurell

PARTNER


Per-Olof har industriell bakgrund som CFO och ett flertal ledande befattningar inom kemi- och verkstadsindustri samt vård- och omsorgssektorn. Har arbetat med företagstransaktioner sedan 2003 och var en av grundarna till Anecta. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och MBA-examen från USA.


KONTAKTA PER-OLOF EURELL

Telefon: 010-207 00 76
Mobil: 070-591 76 89
Epost: per-olof.eurell@anecta.se

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm