Mats Lindelöw

 


Mats har stor erfarenhet inom Telekom och IT, M&A, försäljning och produktion. Mats har gjort företagsförvärv och avyttringar globalt i ca 10 års tid.


KONTAKTA MATS LINDELÖW

Telefon: 010-207 00 76
Mobil: 073-037 16 97
Epost: mats.lindelow@anecta.se

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm