Henrik Rundgren

DEAL MAKER

Henrik har erfarenheter från många olika branscher och har innehaft såväl chefstjänster som konsultuppdrag, och varit egen företagare. Fil. kand. examen i kommunikationsvetenskap utöver studier inom bland annat logistik, produktionsplanering och internationell marknadsföring från högskolorna i Jönköping och Rotterdam.

KONTAKTA HENRIK RUNDGREN

Mobil: 070-390 29 67
Epost: henrik.rundgren@anecta.se

KONTAKTA OSS
010-207 00 76
info@anecta.se

Stockholm:
Svärdvägen 3A
182 33 Danderyd

Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Malmö:
Adelgatan 6
211 22 Malmö

Göteborg:
Kungsportsavenyn 21 
411 36 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun