Eric Forsner

MANAGING PARTNER


Eric har erfarenhet från flera ledande befattningar bland annat VD och CFO för börsnoterat bolag. Har genomfört ett flertal emissioner för kapitalanskaffning samt en noteringsprocess. Eric har mångårig erfarenhet av företagstransaktioner, på Anecta sedan 2009 och dessförinnan 7 år inom SFF. Ekonom.


KONTAKTA ERIC FORSNER

Telefon: 010-207 00 76
Mobil
: 070-601 65 18
Epost: eric.forsner@anecta.se

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm