Eric Forsner

DEAL MAKER, PARTNER


Eric har erfarenhet från flera ledande befattningar bland annat VD och CFO för börsnoterat bolag. Har genomfört ett flertal emissioner för kapitalanskaffning samt en noteringsprocess. Eric har mångårig erfarenhet av företagstransaktioner, på Anecta sedan 2009 och dessförinnan 7 år inom SFF. Ekonom.


KONTAKTA ERIC FORSNER

Mobil: 070-601 65 18
Epost: eric.forsner@anecta.se

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Malmö:
Adelgatan 6
211 22 Malmö

Göteborg:
Kungsportsavenyn 21 
411 36 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun