Anecta har varit finansiell rådgivare och drivit en internationell strukturerad försäljningsprocess för Svenska Tungdykargruppens ägare Johan Ericssons räkning. Köpare blev Erlandsson Holding och bolaget blir en del av köparens affärsområde Infrastruktur.

Svenska Tungdykargruppen är ett av landets ledande bolag inom dykeri och anläggningsarbeten i marina miljöer. Kunderna finns inom fastighet, kommunala och privata hamnar samt vattenkraftindustrin. Marknaden växer dels då infrastruktur i hamnområden samt investeringar i nya hamnar driver efterfrågan samtidigt som kraftdammar måste underhållas, säkras och höjas pga ökade nederbördsmängder till följd av klimatförändringar. Svenska Tungdykargruppen har växt omsättningen från ca 50 MSEK 2015 till en förväntad omsättning 2018 på ca 200 MSEK.

Ägaren ser betydande synergier med Erlandssongruppen både vad avser inköpseffektivisering, administrativt stöd inom ekonomi och HR samt förstärkt marknadsföring av gemensamma projekt mot större kunder.

Anectas team bestod av Eric Forsner, Fredrik Ullberg & Niklas Wilhelmsson.