Två ledande installatörer på undertaksmarknaden, Rönnmarks Undertak med fokus i Stockholm och Allakustik med verksamhet i Stockholm och Göteborg, anlitade Anecta för att strukturera ett samgående och skapa en ledande aktör inom takbranschen. De fyra ägarna såg skalfördelar och goda möjligheter att komplettera sina olika kompetensområden. Rönnmarks kunde visa på en, i branschen, relativt god lönsamhet och Allakustik hade skapat sig ett välkänt varumärke som sträcker sig utanför Stockholmsregionen.

Bolagen saknade kunskapen om hur fusionen skulle genomföras i praktiken, juridiskt och finansiellt. Anecta gjorde en värdering av respektive bolag, utvecklade en modell för organisationsstrukturen, samt strukturerade en finansiell lösning för ägarna och banken. Den nya koncernen på 75 anställda fick en sammanslagen omsättning 2018 om 197 Mkr pro forma. Med Anectas rådgivning blev visionen verklighet.

Transaktionsteamet på Anecta bestod av Eric Forsner, Fredrik Ullberg och Robin Bodin.