Ambeas dotterbolag Nytida AB har förvärvat BoA Mellanvård, som bedriver HVB och stödboende-verksamhet i Stockholm. Målgruppen är barn och unga med psykosocial problematik.

BoA grundades år 2000 och har 26 boendeplatser för unga inom HVB och stödboende i Stockholmsområdet med en årlig omsättning på cirka 15 MSEK. Verksamheten erbjuder ungdomar och unga vuxna möjlighet att utvecklas till ett självständigt liv genom varierat stöd i egna boenden.

BoA är en kvalitetsfokuserad aktör som vi är mycket glada att kunna integrera i Nytida. Förvärvet utgör ett bra komplement till den befintliga verksamhet inom stödboende och öppenvård som Nytida bedriver genom Ungstöd och stärker därmed vår vårdkedja för barn och unga i Stockholm. Det råder idag stor efterfrågan på stöd till unga i Stockholmsområdet och vi får nu chans att kunna erbjuda även dessa platser, säger Agneta Lindgren, affärsområdeschef för Nytida.

Anecta var rådgivare till säljarna i företagsöverlåtelsen.