Nyheter från Anecta

Nyheter


2018 – ett bra transaktionsår

2018 blev ett nytt bra år för företagstransaktioner. Det gäller både den svenska marknaden i allmänhet och för Anecta i synnerhet. För fjärde året i rad satte Anecta rekord mätt i transaktionsvärde. Anecta medverkade till avslut i 25 transaktioner, vilket var samma...

Frukostseminarium om företagsöverlåtelser i Helsingborg

Anecta och Advokatfirman Lindahl inbjuder till seminariet ”Värdeskapande genom företagsöverlåtelser”. Att köpa och sälja företag är ett sätt att realisera och skapa stora ekonomiska värden. Välkommen till ett frukostseminarium där erfarna rådgivare belyser viktiga...

Media: BTI Studios AB förvärvar Berliner Syncron GmbH

Anecta Translink bistår i en internationell transaktion när BTI Studios AB med Altor (SWE) och Shamrock (US) som huvudägare förvärvar i Tyskland. BTI Studios är ett av de ledande lokaliseringsbolagen som erbjuder dubbnings-, undertextnings- och tillgänglighetstjänster...

Anecta medverkade vid årets Internetdagar

Den 19-20 november arrangerades Internetdagarna för 19:e året i rad för att inspirera, lära och nätverka. På Internetdagarna möts människorna som formar internet i dag och i framtiden. Ett dussintal olika föreläsningar och evenemang fanns på programmet. Från Anecta...

Nacka Lås & Larm förvärvas av Great Security

Anecta var rådgivare till ägarna i Nacka Lås & Larm AB vid försäljningen av aktierna till Great Security Holdning AB. De gamla ägarna kommer att arbeta kvar i bolagen och går även in som delägare i Great Security. Anectas team vid denna transaktion har varit Eric...

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Malmö:
Adelgatan 6
211 22 Malmö

Göteborg:
Kungsportsavenyn 21 
411 36 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun