Nyheter från Anecta

Nyheter


Anecta rådgivare i finsk-svensk maskinuthyrningstransaktion

YRC Rental överlåter merparten av sina depåer till Renta Oy som därmed växer till 35 hyresdepåer för kunder i bygg- och anläggningsbranschen. YRC erbjuder verktyg- och maskiner till kunder i de norra delarna av Stockholm och Uppsala. Renta Oy etablerade sig i Sverige...

Metallåtervinningsföretaget Fincumet OY förvärvar i Estland

Fincumet Group Oy förvärvade en majoritetsandel i Birger OÜ, den största tillverkaren av lastväxelcontainrar och stålkonstruktioner i norra Europa. Birger OÜ är lokaliserat i östra Estland och tillverkar lastväxelcontainrar för hela Norden. Bolaget omsätter drygt 420...

2019 – ett nytt bra transaktionsår

År 2019 går mot sitt slut. Ur Anectas perspektiv har ingen avmattning i transaktionskonjunkturen märkts. Vi har medverkat i ett 20-tal transaktioner, vilket är något fler än de sista åren. Totalmarknaden har varit svagare och Mergermarket rapporterade att första...

Office Assistant till Anecta

Anecta är en oberoende transaktionsrådgivningsfirma som grundades 2008. Vi har några av marknadens mest erfarna transaktionsrådgivare och har erfarenhet av 100-tals företagsöverlåtelser. Vi kombinerar gedigen finansiell kunskap med operativ företagsledningserfarenhet....

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Göteborg:
Kungsportsavenyn 21 
411 36 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun