Nyheter från Anecta

Nyheter


Frukostseminarium om företagsöverlåtelser i Uppsala

Anecta och Advokatfirman Lindahl inbjuder till seminariet ”Värdeskapande genom företagsöverlåtelser”. Att köpa och sälja företag är ett sätt att realisera och skapa stora ekonomiska värden. Välkommen till ett frukostseminarium där erfarna rådgivare belyser viktiga...

2018 – ett bra transaktionsår

2018 blev ett nytt bra år för företagstransaktioner. Det gäller både den svenska marknaden i allmänhet och för Anecta i synnerhet. För fjärde året i rad satte Anecta rekord mätt i transaktionsvärde. Anecta medverkade till avslut i 25 transaktioner, vilket var samma...

Frukostseminarium om företagsöverlåtelser i Helsingborg

Anecta och Advokatfirman Lindahl inbjuder till seminariet ”Värdeskapande genom företagsöverlåtelser”. Att köpa och sälja företag är ett sätt att realisera och skapa stora ekonomiska värden. Välkommen till ett frukostseminarium där erfarna rådgivare belyser viktiga...

Media: BTI Studios AB förvärvar Berliner Syncron GmbH

Anecta Translink bistår i en internationell transaktion när BTI Studios AB med Altor (SWE) och Shamrock (US) som huvudägare förvärvar i Tyskland. BTI Studios är ett av de ledande lokaliseringsbolagen som erbjuder dubbnings-, undertextnings- och tillgänglighetstjänster...

Stockholm:
Svärdvägen 3A
182 33 Danderyd

Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Malmö:
Adelgatan 6
211 22 Malmö

Göteborg:
Kungsportsavenyn 21 
411 36 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun