Nyheter från Anecta

Nyheter


Lideta förvärvar Berga Läkarhus

Berga Läkarhus är en av de större primärvårdsverksamheterna i Helsingborgs tätort. Det är en mindre koncern med bolagen Berga Läkarhus och Centrumläkarna i Helsingborg, som omsätter ca 50 mkr och har drygt 13 000 listade patienter. Efter stadig tillväxt ville ägarna...

Dibber förvärvar Heldagsskolan Rullen

Heldagsskolan Rullen AB är en grund- och gymnasiesärskola med förskoleklass. Rullen har ett eget fritidshem som komplement i omedelbar samverkan med skolan, som ligger i Solna. Skolans elever är flerfunktionshindrade på låg eller måttlig begåvningsnivå. Rullen...

Frukostseminarium om företagsöverlåtelser i Uppsala

Anecta och Advokatfirman Lindahl inbjuder till seminariet ”Värdeskapande genom företagsöverlåtelser”. Att köpa och sälja företag är ett sätt att realisera och skapa stora ekonomiska värden. Välkommen till ett frukostseminarium där erfarna rådgivare belyser viktiga...

2018 – ett bra transaktionsår

2018 blev ett nytt bra år för företagstransaktioner. Det gäller både den svenska marknaden i allmänhet och för Anecta i synnerhet. För fjärde året i rad satte Anecta rekord mätt i transaktionsvärde. Anecta medverkade till avslut i 25 transaktioner, vilket var samma...

Stockholm:
Svärdvägen 3A
182 33 Danderyd

Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Malmö:
Adelgatan 6
211 22 Malmö

Göteborg:
Kungsportsavenyn 21 
411 36 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun