Nyheter från Anecta

Nyheter


Fortsatt hög transaktionsaktivitet 2020

Anecta och dess nordiska partners inom Translink ser en hög aktivitet även efter corona-stoppet i mars. Fram till maj hade ett dussin transaktioner genomförts inom omsorg, bygg & installation, IT och tillverkningsindustri. Flera industriella köpare har velat...

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm