Nyheter från Anecta

Nyheter


Fortsatt hög transaktionsaktivitet 2020

Anecta och dess nordiska partners inom Translink ser en hög aktivitet även efter corona-stoppet i mars. Fram till maj hade ett dussin transaktioner genomförts inom omsorg, bygg & installation, IT och tillverkningsindustri. Flera industriella köpare har velat...

Stockholm:
Birger Jarlsgatan 41 B
111 45 Stockholm

Jönköping:
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping

Göteborg:
Kungsportsavenyn 21 
411 36 Göteborg

Falun:
Slaggatan 13
791 71 Falun