Turkiska OYAK blir huvudägare i specialstålbolaget Miilux Oy

Den turkiska pensionsfonden OYAK har förvärvat en majoritet i Miilux Oy från Miilukangas Oy. Arrangemanget kommer också möjliggöra för Miilux att fördubbla sin stålhärdningskapacitet genom att bygga en ny produktionsanläggning i Manisa, Turkiet. OYAK är en av de största företagsgrupperna i Turkiet med flera verksamheter i 19 länder och 32 000 anställda.

Miilux säljer och tillverkar produkter och lösningar av slit- och skyddsstål för krävande ändamål. Skyddsstålet används bland annat i banker, skjutbanor, fordon för värdetransporter, polisfordon och ett brett utbud av applikationer inom civilskyddsindustrin och försvarsindustrin. Omsättningen 2018 var ca 45 miljoner €.

Pekka Miilukangas, som kommer fortsätta som VD för Miilux, är mycket nöjd med transaktionen: “I och med affären kommer vi stärka vår marknadsposition i Turkiet, en nyckelmarknad för oss. Miilux kommer nu att bli en ännu viktigare leverantör av specialstål.” Vidare säger han att: ”Translink hade en nyckelroll i affären, med deras hjälp kunde vi hitta förhandlingslösningar som passade båda parter. Translink-teamet ledde förhandlingen som skedde under en strikt tidtabell.”

Börsnoterade Dustin Group förvärvar Chilit Oy från Sentica

Chilit är specialiserade på IT-produkter, tjänster och lösningar till framför allt SMB-segmentet. Bolaget tillkom genom en sammanslagning av G7 Data och Chilit i mitten av 2016 under ledning av Private Equity-fonden Sentica och har därefter utvecklats positivt. Bolaget omsätter ca 33,7 miljoner € och har 60 anställda.

”Som en del i Dustin får vi möjlighet att fortsätta utvecklas som helhetsleverantör och kommer att kunna dra nytta av Dustins erfarenheter av att utveckla tjänsteerbjudanden”, säger Kimmo Juuti VD på Chilit.

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning. Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK.