Anecta var rådgivare till ägarna i Nacka Lås & Larm AB vid försäljningen av aktierna till Great Security Holdning AB. De gamla ägarna kommer att arbeta kvar i bolagen och går även in som delägare i Great Security.

Anectas team vid denna transaktion har varit Eric Forsner, Fredrik Ullberg & Maria Swärd.