Anecta bistår en ledande aktör inom marinentreprenadbranschen då privatägda Storskogen går in som ny huvudägare. STDG är ett dykeri- och sjöentreprenadföretag med mångårig erfarenhet av alla förekommande dykeri- och vattenrelaterade arbeten. Bolaget har idag dykeri och sjöentreprenader runt om i hela Sverige och utför arbeten som till exempel byggnationer och reparationer av broar, kajer och kraftverk. Tjänster inkluderar även ledningsanläggning, muddring och miljösanering samt undersökning och besiktning. STDG har idag totalt ca 60 anställda och omsätter ca 170 miljoner kronor.

STDG kommer att ingå i affärsområdet Tjänster och segmentet Entreprenad och Infrastruktur.

”Vi är väldigt glada att få Storskogen som ny långsiktig och finansiellt stark huvudägare. Tillsammans med Storskogen ser vi fram emot att fortsatt kunna växa bolaget och ta till vara på de stora utvecklingsmöjligheter som finns på marknaden.” säger Johan Eriksson, VD och grundare av STDG.

Anectas team i transaktionen var Eric Forsner och Fredrik Ullberg.