Europas ledande bolag inom avfallshantering och vattenreningstjänster Veolia förvärvar Dolphin Coast Landfill Management (”DCLM”), den största aktören inom hantering av farligt avfall på det södra halvklotet.

DCLM har en välfungerande och fullt ackrediterad verksamhet i Durban, Sydafrika som säkerställer att farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt och inte hamnar i det känsliga eko-systemet. Verksamheten han lagra upp till 20 miljoner m³, på 50 hektar. Bolaget har en klass A licens för hantering av mycket giftigt avfall och omsätter ca 170 mkr.

Anectas team arbetar löpande, både nationellt och internationellt, med transaktioner och investeringsprojekt inom miljö och cirkulär ekonomi.

Veolia är ett av världens ledande miljöföretag med nära 171 000 anställda över hela världen. Veolia arbetar tillsammans med våra kunder för att de ska få ut så mycket som möjligt av sina resurser – med fokus på lösningar inom återvinning, industriservice, vatten och energi som bidrar till en hållbar utveckling för samhällen och industrier.

http://www.translinkcf.com/energipole-sold-best-in-class-waste-operation-dclm-to-veolia/