Fincumet Group Oy förvärvade en majoritetsandel i Birger OÜ, den största tillverkaren av lastväxelcontainrar och stålkonstruktioner i norra Europa. Birger OÜ är lokaliserat i östra Estland och tillverkar lastväxelcontainrar för hela Norden. Bolaget omsätter drygt 420 mkr och har 200 anställda.

För mer information kontakta Niklas Wilhelmsson