Anecta Translink bistår i en internationell transaktion när BTI Studios AB med Altor (SWE) och Shamrock (US) som huvudägare förvärvar i Tyskland. BTI Studios är ett av de ledande lokaliseringsbolagen som erbjuder dubbnings-, undertextnings- och tillgänglighetstjänster på över 50 språk till Video-on-Demandplattformar, stora filmbolag och tv-bolag, med studios i 20 länder.

”Genom denna transaktion får BTI Studios en stark position på den mest attraktiva och viktigaste geografiska marknaden för dubbningstjänster. Förvärvet av Berliner Syncron passar väl in i BTI Studios strategi att etablera stark lokal närvaro på samtliga dubbningsmarknader i Europa” säger Christian Hörner, Translink Tyskland.

Länk till Translink announcement