Baltic Offshore, den ledande undervattenskabel-aktören i Östersjön, förvärvar 45% av Seaworks Kabel i Norge och etablerar därigenom en ytterligare bas i Nordsjön och gör Baltic Offshore till marknadsledare för sjökabelprojekt i grunda och kustnära vatten.

Bakgrund Baltic Offshore

Baltic Offshore Kalmar AB är Sveriges enda företag specialiserat på utläggning, underhåll och reparation av sjökabel. Företaget grundades 1973. Företagets huvudkontor ligger i Kalmar. Ursprungligen bedrevs sjökabelverksamheten av dåvarande Televerket, men efter bolagiseringen övertogs verksamheten av Swedia Networks som sedermera köptes av Eltel Networks. Då Eltel beslöt sig för att upphöra med sjökabelhantering tog nuvarande ägartrio över kabelutläggningsfartyget C/S Pleijel år 2006. År 2010 tog man över kabelfartyget C/S Wartena från Karlskrona kommun. 2015 omsatte bolaget 147 mkr.