Berga Läkarhus är en av de större primärvårdsverksamheterna i Helsingborgs tätort. Det är en mindre koncern med bolagen Berga Läkarhus och Centrumläkarna i Helsingborg, som omsätter ca 50 mkr och har drygt 13 000 listade patienter.

Efter stadig tillväxt ville ägarna bli del av en större vårdkoncern för att säkerställa fortsatt tillväxt och utveckling. Anecta, som är ledande transaktionsrådgivare i Sverige inom välfärdssektorn, fick uppdraget att leda försäljningsprocessen, där ett aktieöverlåtelseavtal tecknades i februari 2019 med Lideta.

Lideta Hälsovård är ett vårdbolag med verksamhet inom mödrahälsovård, primärvård och företagshälsovård i Stockholm och södra Sverige. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambition att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. I Lideta Hälsovård ingår vårdkoncernen Mama Mia och nyligen förvärvades också Aleris primärvårdsverksamhet.