Viria Oy förvärvade Nordic LAN & WAN Communication Oy, den ledande oberoende tjänsteleverantören inom lösningar för nätverkssäkerhet i Finland med intäkter på ca 200 mkr.

Virias verksamhet i Finland fokuserar på säkerhets- och nätlösningar samt tjänster för informationshantering, så Nordic LAN&WAN som producerar it-säkerhets- och datanätstjänster samt lösningar inom fastighetssäkerhet stärker Virias nuvarande affärsverksamhet på ett utmärkt sätt.

”Vårt företag har växt kraftigt och uppnått en betydande position som expert på it-säkerhet. Genom den företagsaffär som nu ingåtts får vi mera muskler för att utveckla vår verksamhet och utvidga vår kundkrets. Viria Securi är ett av Finlands största företag inom säkerhetsbranschen och tillsammans kan vi utveckla nya lösningar som främjar våra kunders it-säkerhet och fysiska säkerhet”, säger Pikkarainen som fortsätter som VD Nordic LAN & WAN Communication Oy.

Anecta arbetar löpande med flera M&A-uppdrag inom skydd, fysisk säkerhet och IT-säkerhet kontakta oss om du har intresse för affärsutveckling i branschen.