Välkommen på frukostseminarium – Värdeskapande genom företagsöverlåtelser

Advokatfirman Glimstedt och Anecta bjuder in till frukostseminariet ”Värdeskapande genom företagsöverlåtelser”. Att köpa och sälja företag är ett sätt att realisera och skapa stora ekonomiska värden. Våra erfarna rådgivare belyser viktiga aspekter och visar vägen runt fallgroparna.

Program
07.30 Frukost
08.00 Värdering av onoterade bolag och varför använda rådgivare, Per-Olof Eurell från Anecta
08.30 DD-processen och värdehöjande åtgärder inför en försäljning, Annika Freij från Advokatfirman Glimstedt
09.15 Slut

När:
Onsdag 20 november, kl. 08:00–09:15.
Frukost serveras från kl. 07:30.

Var:
Advokatfirman Glimstedt, Parkgatan 49, Göteborg

Anmälan:
Senast fredag 15 november till isabella.momente@glimstedt.se

Välkommen!